வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

வணிக குளிர்சாதன பெட்டியின் வகைப்பாடு(1)

2022-01-08

வணிக குளிர்சாதன பெட்டிகள்பொதுவாக மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன: வணிகக் குளிர்சாதனப் பெட்டி (பானப் பெட்டி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது), வணிக உறைவிப்பான் (குளிர் உணவுப் பெட்டி என்றும் அறியப்படுகிறது) மற்றும் சமையலறை குளிர்சாதன பெட்டி, 20L முதல் 1600L வரை இருக்கும். உள்ள வெப்பநிலைவணிக குளிர்சாதன பெட்டி0-10 டிகிரி ஆகும், இது பல்வேறு பானங்கள், பால் பொருட்கள், பழங்கள் மற்றும் பூக்களின் சேமிப்பு மற்றும் விற்பனையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கதவு திறப்பு முறையின் படி, இது செங்குத்து (முன் திறப்பு), மேல் திறப்பு மற்றும் காற்று திரை வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. செங்குத்து உறைவிப்பான் ஒற்றை கதவு, இரட்டை கதவு, மூன்று கதவு மற்றும் பல கதவு என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேல் திறப்பு பீப்பாய் வடிவம் மற்றும் சதுர வடிவம் கொண்டது. காற்று திரை வகை முன் திறப்பு மற்றும் மேல் திறப்பு அடங்கும். சீனாவின் சந்தையில் செங்குத்து வணிக குளிர்சாதன பெட்டிகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, மொத்த சந்தை திறனில் 90% க்கும் அதிகமானவை.